Nasz zespół ekspertów specjalizuje się w dokumentacjach cen transferowych. Oferujemy Naszym Klientom również doradztwo w zakresie podatku VAT, CIT, PIT oraz szeroko rozumianej rachunkowości. Dla Naszych Klientów identyfikujemy również schematy podatkowe oraz przygotowujemy procedury w zakresie raportowania schematów podatkowych MDR. Nasze dokumentacje i  rozwiązania przeszły wiele kontroli podatkowych i z pewnością sprawdzą się w Państwa Firmie.Cechuje nas kompleksowość obsługi niezależnie od złożoności i skali problemu. Nasz dedykowany opiekun – doradca podatkowy czuwa nad bezpieczeństwem Państwa rozliczeń podatkowych. Zawsze przedstawiamy Naszym Klientom informacje na temat potencjalnych korzyści i zagrożeń związanych ze zmianami w przepisach podatkowych.

Wiemy, że ceny transferowe (ceny transakcyjne) są trudne i skomplikowane. Warto te kwestie powierzyć zewnętrznym ekspertom. Ich  doświadczenie i praktyka zawodowa w obszarze tworzenia i aktualizacji dokumentacji cen transferowych (transfer pricing documentation, oecd transfer documentation) może być nie do przecenienia. Zbadamy powiązania pomiędzy podmiotami (podmioty powiązane), ustalimy limity i progi do dokumentacji cen transferowych (progi do dokumentacji cen transferowych 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015) oraz określimy obowiązek przygotowania  dokumentacji cen transferowych (dokumentacje cen transferowych 2020, dokumentacje cen transferowych 2019, dokumentacje cen transferowych 2018, dokumentacje cen transferowych 2017, dokumentacje cen transferowych 2016, dokumentacje cen transferowych 2015). 

Złożoność transakcji jest tak duża, że często należy przygotować dokumentacje cen transferowych dla różnych transakcji dotyczących m i.n.: pożyczek, najmu, dostaw surowców i materiałów, dostaw wyrobów i półproduktów, dostaw towarów, usług pośrednictwa i dystrybucji, usług przerobu i uszlachetniania, usług doradztwa finansowego, usług doradczych, usług reklamy i badania rynku, umów dotyczących przekazania licencji i know-how, umów sprzedaży udziałów, umów o podziale kosztów czy umów wspólnego przedsięwzięcia. 

Nasza usługa jest zawsze „uszyta” pod Klienta. Na bazie wypełnionej ankiety ustalamy obowiązek oraz zakres dokumentacji cen transferowych za rok 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 czy 2015. Nasze usługi wykonujemy szybko, tanio i profesjonalnie przy wsparciu doświadczonych doradców podatkowych i ekspertów z innych branż. Ma to szczególne znaczenie przy kwestiach związanych z analizą benchmarkingową.

Za badanie obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych nie pobieramy żadnych opłat!! W celu otrzymania ankiety prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego. Nasz konsultant skontaktuje się z Państwem niezwłocznie.